Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA JAJ

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/10/2018
Data ogłoszenia: 2018-09-07 godz: 11:27
Termin składania ofert: 2018-09-17 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-09-17 godz: 11:10
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SIWZ (PDF) (DOCX)

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (data publikacji: 18.09.2018)

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wróć do listy