Postępowania zakończone - ilość wpisów: 246

Zapytanie ofertowe - odbiór transport i unieszkodliwienie/zagospodarowanie odpadów medycznych o kodzie 180104

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/15/2018
Data ogłoszenia: 2018-08-10 godz: 14:18
Termin składania ofert: 2018-08-17 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-08-17 godz: 11:15
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - odbiór transport i unieszkodliwienie/zagospodarowanie odpadów medycznych o kodzie 180104

Informacje przekazywane po wyborze oferty

Wróć do listy