Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/8/2018
Data ogłoszenia: 2018-08-07 godz: 10:33
Termin składania ofert: 2018-08-16 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-08-16 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wersja edytowalna)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (data publikacji: 20.08.2018)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy