Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA LEKÓW

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/5/2018
Data ogłoszenia: 2018-05-24 godz: 13:33
Termin składania ofert: 2018-06-01 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-06-01 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - wersja edytowalna (DOCX)

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 28.05.2018

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT (04.06.2018)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY (13.06.2018)

Wróć do listy