Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Zapytanie ofertowe - odbiór transport i unieszkodliwianie/zagospodarowanie odpadów medycznych o kodzie 180104

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/05/2018
Data ogłoszenia: 2018-05-11 godz: 11:58
Termin składania ofert: 2018-05-21 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-05-21 godz: 11:15
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe - odbiór transport i unieszkodliwianie/zagospodarowanie odpadów medycznych o kodzie 180104

Unieważnienie

Wróć do listy