Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Zapytanie ofertowe - dostawa środków dezynfekcyjnych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/03/2018
Data ogłoszenia: 2018-03-23 godz: 07:58
Termin składania ofert: 2018-03-28 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2018-03-28 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Projekt umowy

Informacje przekazywane po wyborze oferty

Wróć do listy