Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/1/2018
Data ogłoszenia: 2018-02-14 godz: 11:29
Termin składania ofert: 2018-02-22 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2018-02-22 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wersja edytowalna)

Informacje przekazywane po otwarciu ofert

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - CZEŚĆ NR 1

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - CZEŚĆ NR 3

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - CZEŚĆ NR 2

Wróć do listy