Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA MROŻONYCH MIĘS DROBIOWYCH, RYBY ORAZ FLAKÓW WOŁOWYCH

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/13/2017
Data ogłoszenia: 2017-10-26 godz: 08:47
Termin składania ofert: 2017-11-03 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-11-03 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Informacje przekazywane po otwarciu ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) - data zamieszczenia 06.11.2017 r.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy