Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/12/2017
Data ogłoszenia: 2017-07-24 godz: 20:15
Termin składania ofert: 2017-08-01 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-08-01 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DOCX)

Informacje przekazywane po otwarciu ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) - data zamieszczenia 02.08.2017 r.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTEPOWANIA W CZĘŚCI NR 2

Wróć do listy