Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/10/2017
Data ogłoszenia: 2017-05-25 godz: 18:40
Termin składania ofert: 2017-06-02 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-06-02 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SIWZ (PDF) (SIWZ wersja edytowalna)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 30.05.2017

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT - art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp. (data publikacji: 02.06.2017 r.)

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wróć do listy