Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

WYKONANIE PROJEKTU GRAFICZNEGO ORAZ WYDRUK PUBLIKACJI NAUKOWEJ Z SEMINARIUM

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP/7/2017
Data ogłoszenia: 2017-02-09 godz: 16:03
Termin składania ofert: 2017-02-17 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-02-17 godz: 12:00
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SIWZ (PDF) (DOC)

Załącznik nr 9

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT - art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp. (data publikacji: 20.02.2017 r.)

WNIOSEK W SPARWIE PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ (PDF) (wersja edytowalna DOC)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy