Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Zapytanie ofertowe - dostawa środków dezynfekcyjnych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/04/2017
Data ogłoszenia: 2017-02-03 godz: 11:39
Termin składania ofert: 2017-02-09 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2017-02-09 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ CENOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKT UMOWY

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy