Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO - Urządzenie do ogrzewania pacjenta (ST/DZP/3/2017)

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/3/2017
Data ogłoszenia: 2017-01-31 godz: 11:49
Termin składania ofert: 2017-03-08 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-03-08 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SIWZ (PDF)

SIWZ (wersja edytowalna DOC) oraz (ODT)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 3

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (data publikacji: 08.03.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY (data publikacji: 29.03.2017)

Wróć do listy