Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO (ST/DZP/2/2017)

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/2/2017
Data ogłoszenia: 2017-01-23 godz: 10:20
Termin składania ofert: 2017-02-28 godz: 10:00
Termin otwarcia ofert: 2017-02-28 godz: 10:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SIWZ (wersja PDF)

SIWZ (wersja edytowalna DOC) oraz (ODT)

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - Załącznik nr 19

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DNIA 17.02.2017

ZMIANY TREŚCI SIWZ Z DNIA 17.02.2017

Ujednolicona wersja SIWZ zawierająca zmiany z dnia 17.02.2017 (PDF) (wersja edytowlna DOC) oraz (ODT)

Uwaga:
Zamieszczona ujednolicona treść SIWZ zawierająca zmiany stawnowi wersję pomocniczą. Materiałem wiążacym jest zasadnicza wersja SIWZ oraz Wyjaśnienia i Zmiany z dnia 17.02.2017 r.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (data publikacji: 01.03.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚCI NR 2 (data publikacji: 24.03.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚCI NR 17 (data publikacji: 24.03.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚCI NR 1 (data publikacji: 27.03.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚCI NR 5 (data publikacji: 27.03.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚCI NR 6 (data publikacji: 27.03.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚCI NR 7 (data publikacji: 27.03.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚCI NR 8 (data publikacji: 27.03.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚCI NR 9 (data publikacji: 27.03.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚCI NR 14 (data publikacji: 27.03.2017)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 13 (data publikacji: 29.03.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚCI NR 15 (data publikacji: 30.03.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚCI NR 4 (data publikacji: 03.04.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚCI NR 10 (data publikacji: 04.04.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚCI NR 11 (data publikacji: 04.04.2017)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚCI NR 16 (data publikacji: 04.04.2017)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 3 i CZĘŚCI NR 12 (data publikacji: 06.04.2017)

Wróć do listy