Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA ULTRASONOGRAFU

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/16/2016
Data ogłoszenia: 2016-07-25 godz: 08:38
Termin składania ofert: 2016-08-31 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-08-31 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF) (Wesja edytowalna)

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 22.08.2016 r.

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy