Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA PRZEWOŹNEGO CYFROWEGO APARATU RTG

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/15/2016
Data ogłoszenia: 2016-07-22 godz: 09:57
Termin składania ofert: 2016-09-02 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-09-02 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF) (Wersja edytowalna)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.08.2016

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 22.08.2016

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy