Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

KURS DLA FIZJOTERAPEUTÓW: NOWE METODY REHABILITACJI - RÓWNOWAGA-TESTY I TERAPIA

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP/11/2016
Data ogłoszenia: 2016-07-08 godz: 18:35
Termin składania ofert: 2016-07-18 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-07-18 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (PDF)

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą (DOC)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy