Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/9/2016
Data ogłoszenia: 2016-06-22 godz: 13:17
Termin składania ofert: 2016-06-30 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-06-22 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚĆ NR 1

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY - DOT. CZĘŚĆ NR 2

Wróć do listy