Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA TLENU MEDYCZNEGO I DZIERŻAWA BUTLI

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/25/2016
Data ogłoszenia: 2016-06-10 godz: 09:36
Termin składania ofert: 2016-06-16 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-06-16 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKT UMOWY

Wróć do listy