Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA JAJ

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP-P/18/2016
Data ogłoszenia: 2016-05-06 godz: 14:29
Termin składania ofert: 2016-05-12 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-05-12 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ CENOWY

PROJEKT UMOWY

Wróć do listy