Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA LEKÓW

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/3/2016
Data ogłoszenia: 2016-03-31 godz: 15:30
Termin składania ofert: 2016-04-08 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2016-04-08 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF) (DOC)

MODYFIKACJA SIWZ Z DNIA 05.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 07.04.2016

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy