Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/17/2015
Data ogłoszenia: 2015-11-18 godz: 19:53
Termin składania ofert: 2015-11-30 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-11-30 godz: 12:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ ZAMIESZCZONE W DNIU 25.11.2015

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 25.11.2015

Wniosek o przedłużenie terminu związania ofertą

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy