Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Dostawa urządzeń pralniczych z montażem, uruchomieniem i szkoleniem personelu z obsługi urządzeń stanowiących przedmiot dostawy

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/15/2015
Data ogłoszenia: 2015-10-16 godz: 21:36
Termin składania ofert: 2015-10-26 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-10-26 godz: 12:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Informacje przekazywane po wywborze oferty

Wróć do listy