Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/02/2015
Data ogłoszenia: 2015-02-12 godz: 12:17
Termin składania ofert: 2015-02-23 godz: 12:00
Termin otwarcia ofert: 2015-02-23 godz: 12:15
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZMIANA TREŚCI SIWZ Z DNIA 17-02-2015

ZMIANA OGŁOSZENIA

WYJAŚNIENIA DO SIWZ - DATA PUBLIKACJI 18-02-2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wróć do listy