Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

DOSTAWA NABIAŁU

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: dostawy
Znak sprawy: ST/DZP/6/2018
Data ogłoszenia: 2018-06-20 godz: 10:21
Termin składania ofert: 2018-06-28 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-06-28 godz: 11:30
Osoba odpowiedzialna: Tomasz Dobosz
Linki do dokumentów

OGŁOSZENIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (PDF)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wer. edyt.)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO OTWARCIU OFERT (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) (data publikacji: 28.06.2018)

INFORMACJE PRZEKAZYWANE PO WYBORZE OFERTY

Wróć do listy