Postępowania zakończone - ilość wpisów: 254

Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i unieszkodliwienie / zagospodarowanie odpadów medycznych

Status zamówienia:zakończony
Rodzaj zamówienia: usługi
Znak sprawy: ST/DZP-P/02/2018
Data ogłoszenia: 2018-03-23 godz: 08:14
Termin składania ofert: 2018-03-30 godz: 11:00
Termin otwarcia ofert: 2018-03-30 godz: 11:15
Osoba odpowiedzialna: Stanisław Zagaja
Linki do dokumentów

Zapytanie ofertowe

Informacje przekazywane po wyborze oferty

Wróć do listy